ردیف نام حرفه کد استاندارد (دریافت فایل)
1
پیرایشگر ابرو صورت زنانه
514120570020001
2
آرایشگر موی زنانه
514220570020001
3
متعادل ساز چهره زنانه
514220570030001
4
آرایشگر عروس
514220570040001
5
آرایشگر ناخن
514220570060001
6
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
514220570070001
7
پیرایشگر موهای زائد با موم
514120570030001
8
آرایشگر و پیرایشگر زنانه
514220570010002
9 پیرایشگر موی زنانه
514120570010001
10 آرایش دائم صورت 514220570050001
11 پیرایشگر مردانه  514120570050001
12 ترمیم کننده مو(مردانه) 514120570060001