ردیف نام حرفه کد استاندارد (دریافت فایل)
1
پیرایشگر ابرو صورت زنانه
514120570020001
2
آرایشگر موی زنانه
514220570020001
3
متعادل ساز چهره زنانه
514220570030001
4
آرایشگر عروس
514220570040001
6
آرایشگر ناخن
514220570060001
7
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
514220570070001
9
پیرایشگر موهای زائد با موم
514120570030001
10
آرایشگر و پیرایشگر زنانه
514220570010002
11 پیرایشگر موی زنانه
514120570010001
12 آرایش دائم صورت 514220570050001
13 پیرایشگر مردانه  514120570050001
14 ترمیم کننده مو(مردانه) 514120570060001