سوالات متداول با پاسخ

1سوال- چگونه می توان در آزمون های فنی و حرفه ای شرکت کرد؟

جواب  : برای ثبت نام در آزمون های فنی و حرفه ای به سایت http://advari.irantvto.ir/ مراجعه نمایید.

2سوال  -چگونه می توان از نتیجه آزمون مطلع شد؟
جواب  : برای اطلاع از نتیجه آزمون یکی از دو روش زیر ممکن است.
-
به آموزشگاهی که آموزش دیده اید یا مرکز آموزش فنی و حرفه ای استانی که آزمون داده اید مراجعه نمایید.
- به سایت آزمون به آدرس   http://azmoon.portaltvto.com/    مراجعه نمایید

3سوال- چگونه می توان از نتیجه آزمون عملی  اطلاع کسب کرد؟
جواب  : برای اطلاع ازنتیجه آزمون عملی به آموزشگاه یا مرکز آموزش فنی و حرفه ای استانی که آموزش دیده اید مراجعه نمایید.

و یا به سایت آزمون به آدرس   http://azmoon.portaltvto.com   دریافت و استعلام گواهینامه های مهارت قسمت اعلام نتیجه مراجعه نمایید.

4سوال - چگونه می توانم به نتیجه آزمون خود اعتراض نمایم ؟
با سلام  : برای اعتراض به نتیجه آزمون درخواست کتبی خود را حداکثر تا سه روز پس از اعلام نتیجه به  مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسانی که آزمون داده اید تحویل دهید.

5سوال -چگونه می توانم گواهینامه مهارت خود را چاپ نمایم ؟

جواب: برای چاپ گواهینامه خود پس از قبولی در آزموهای کتبی و عملی و پرداخت هزینه صدور گواهینامه به سایت    http://azmoon.portaltvto.com  مراجعه نمایید.

سامانه مربوط به پرداخت هزینه چاپ گواهینامه - http://pay.portaltvto.com

6سوال- برای تغییر مشخصات شخصی در گواهینامه براساس شناسنامه چه باید کرد؟

جواب: چنانچه تغییر مشخصات شناسنامه قبل از تاریخ آزمون باشد گواهینامه تغییر خواهد کرد اما اگر تغییر پس از تاریخ آزمون باشد طبق قانون امکان تغییر مشخصات شناسنامه تا پایان اعتبارگواهینامه وجود ندارد ( در صورت لزوم  صفحه آخر شناسنامه برای ارائه به هر مرجعی ضمیمه گواهینامه گردد)
امکان تغییر نام و یا نام خانوادگی در هنگام تمدید اعتبار گواهینامه امکان پذیر است.

7سوال- برای ثبت نام در آزمونهای ادواری(داوطلبان آزاد) چه باید کرد؟

جواب  :  به سایت  advari.irantvto.ir   مراجعه نماییدبا انتخاب استان مورد نظر و رشته مورد درخواست نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

8سوال -چگونه می توانم گواهینامه مهارت را تمدید نمایم؟

جواب 1:  مدت اعتبار گواهینامه ها 5 سال می باشد دارد و برای تمدید به بخش آزمون اداره کل آموز فنی و حرفه ای که مدرک خود را دریافت نموده اید مراجعه نمایید .

جواب2: بعضی از استانداردهای آموزش به روز رسانی می شود و محتوای استاندارد تغییر زیادی می کند بنابراین گواهینامه های قدیمی قابل تمدید نیست و نیازمند آزمون مجدد (کتبی و عملی) می باشد.

جواب 3: پروانه های صنعت ساختمان به مدت 3 سال اعتبار دارد.

9سوال-برای ترجمه گواهینامه مهارت به کجا مراجعه نماییم؟
جواب  : برای ترجمه گواهینامه مهارت به دارالترجمه های رسمی کشور مراجعه نمایید.

10سوال-پس از مفقود شدن گواهینامه مهارت اصلی چگونه می توان  گواهینامه مهارت المثنی دریافت کرد؟
جواب : برای دریافت گواهینامه المثنی به مرکزآموزش فنی و حرفه ای استانی که قبلا آزمون داده اید (سوابق آزمون شما موجود است) مراجعه نمایید.

11سوال-برای دریافت گواهینامه با بیش از 5 سال اعتبار (که قبل از تاریخ 1391 صادر شده است )چه باید کرد؟

جواب  : برای تمدید گواهینامه خود به مرکز آموزش فنی و حرفه ای استانی که آزمون داده اید ( سوابق ازمون شما موجود است )  مراجعه نمایید.و در آزمون کتبی و عملی هم باید شرکت نمایید.