ردیف نام حرفه کد استاندارد(دریافت فایل)
1
کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop
732120530120001
2
توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با wordpress
732120530020001
3
تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی
732120530040001
4
کاربر icdl
732120530140001 
5
کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw
732120530110001 
6
کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign
732120530080001 
7
تولید کننده محتوای عمومی الکترونیکی
732120530050001 
8
کاربر گرافیکی محتوای آموزشی
732120530090001 
9
کاربر نرم افزار اداری
413220531040001 
10
کارور photoshop
732120530160001
11 کاربر رایانه 732120530130001
12 کاربر اتوماسیون اداری 732120530150001
13 کارورindesign 3513/84
14 کاربر گرافیک رایانه ای با adobe illustrator

7321205