اطلاعات تماس کارشناسان دفتر سنجش و ارزشیابی برای پاسخگویی به مخاطبان       دریافت فایل

جهت دریافت بروشور معرفی دفتر ارزشیابی مهارت به لینک مقابل مراجعه نمایید.      دریافت فایل

 

 فرایندها در برگزاریآزمونهای مهارتی

1- اتصال سیستم آموزش به آزمون جهت نظارت و کنترل دقیق فرآیندهای آموزش و آزمون در قالب یک سیستم مدیریت اطلاعات

2- تهیه و تدوین دفترچه راهنمای ثبت نام

3- تعریف حوزه های برگزاری اصلی و فرعی به صورت اینترنتی و هم زمان در پورتال

4- تعریف و یکسان کردن شیفت های برگزاری آزمون در پورتال  توسط استان ها

5- تخصیص حرفه به حوزه های آزمونی به صورت اینترنتی و هم زمان توسط استان ها

6- حوزه بندی  هم زمان آزمون ها در پورتال توسط استان ها

7- تخصیص شماره صندلی و داوطلبی به صورت اتوماتیک و دستی در پورتال توسط استان ها

8- طراحی نرم افزار واحد برای چاپ پاسخنامه های آزمون ها

9- طراحی، چاپ و توزیع پاسخنامه همسان برای کل کشور

10- کدگذاری پاسخنامه ها به دو روش معمولی و دوبعدی

11- چاپ پاسخنامه ی آزمون ها به صورت الکترونیکی و هم زمان توسط استان ها

12- صدور کارت ورود به جلسه توسط سامانه مربوطه برای متقاضیان به صورت فردی و به صورت گروهی

13- برگزاری آزمون های کتبی کارآموزان آموزشگاه های آزاد خارج از کشور به صورت الکترونیکی.

14- صدور گواهینامه های مهارت سازمان به صورت الکترونیکی

15- راه اندازی سامانه صدور ابلاغ به صورت الكترونيكي

16- برگزاری آزمون های الکترونیکی

17- برگزاری آزمون های بین المللی

و ............