ردیف نام استاندارد کد استاندارد
1 برنامه ریزامور تغذیه  512020670600001
2 آشپز 512020670050001
3 کیک ساز  751220670340001
4 متصدی کافی شاپ 513220670450002
5 شکلات ساز 751220670360001