اطلاعیه  به دلیل شیوع کرونا و مسئولیتهای ایجاد شده آزمونهای هماهنگ تا 5 روز بعد از تاریخ آزمون مندرج به صورت شناور قابل حوزه بندی می باشد لازم به ذکر است جهت برنامه ریزی تدابیر لازم در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی دیده شود.

 

برای دریافت جدول زمان بندی فرایند آزمون ها در سال 1401به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

  جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های هماهنگ مهارت آموختگان در سال 1401        دریافت فایل
 جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمونهای هماهنگ صنعت ساختمان و تفاهم نامه قالی بافان و بافندگان فرش سال1401      دریافت فایل