آدرس دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی :

تهران- خیابان آزادی- نبش خیابان خوش جنوبی- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- طبقه اول

 

شماره تماس: 66944125-021