برای دریافت جدول زمان بندی فرایند آزمون ها در سال 98به لینک زیر مراجعه نمایید:
 
 
آزمون_تفاهم_نامه_و_صنعت_ساختمان_در6 ماه اول_سال_ 1398.pdf     دریافت فایل
 
آزمون_هماهنگ_در_6 ماه اول سال_ 1398.pdf                                     دریافت فایل
آزمون_هماهنگ وتفاهم_نامه_و_صنعت_ساختمان_در6 ماه دوم_سال          دریافت فایل
اصلاحیه   آزمون_هماهنگ وتفاهم_نامه_و_صنعت_ساختمان_در6 ماه دوم_سال     دریافت فایل
آزمون نوبت فوق العاده تفاهم نامه ها(صنعت ساختمان -قالی بافان و بافندگان فرش ...)         دریافت فایل