اطلاعیه شماره 7- مورخ 94/12/22 ( ضوابط اجرایی ممیزی سوالات نرم افزار بانک سوال)

پیرو نامه مورخه 94/12/18 در خصوص ممیزی سوالات  موجود در  نرم افزار بانک سوال که برای مسئولین قطب های غنی سازی  بانک سوال ملی ارسال شده است، ضوابط اجرایی نحوه ی ممیزی سوالات نرم افزار بانک سوال  از لینک ذیل قابل دریافت می باشد.

ضوابط اجرایی ممیزی


اطلاعیه شماره 6- مورخ 94/12/18 ( فهرست عناوین حرفه های دارای سوال جهت ممیزی توسط استان ها) :

پیرو  اطلاعیه شماره 5 ، مورخ 94/09/07  فهرست حرفه های دارای سوال در نرم افزار بانک سوال ملی به تفکیک خوشه از لینک ذیل قابل دریافت است. لطفا نسبت به ممیزی حرفه ها بر اساس تقسیم بندی قطب ها پایان فروردین ماه سال 95 اقدام لازم به عمل آید.

فهرست حرفه ها


اطلاعیه شماره 5- مورخ 94/09/07( فهرست عناوین حرفه های تعهدات قطب های ارزشیابی مهارت جهت طراحی و ممیزی سوال) :

بر اساس دستور العمل تشکیل قطب های اجرایی غنی سازی بانک سوال  فایل اکسل تعهدات قطب ها جهت طراحی و ممیزی سوالات آزمون های هماهنگ به شرح ذیل می باشد:

قطب 1

قطب 2

قطب 3

قطب 4

قطب 5

قطب 6

همچنین تقسیم بندی استان ها بر اساس قطب ها را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

 

اطلاعیه شماره 4- مورخ 94/07/12( نکات مربوط به  آماده سازی فرمت سوالات و اشتباهات رایج) :

پیرو اطلاعیه های قبلی نکات مربوط به  آماده سازی فرمت سوالات و اشتباهات رایج باید مورد توجه قرار گیرد در متن ذیل آمده است.
این نکات کاربردی را می توانید از اینجا دریافت نمایید

اطلاعیه شماره 3- مورخ 94/07/11 ( نامه نکات مربوط به  تعهدات  طراحی سوال) :

پیرو اطلاعیه شماره 2 یک نمونه نامه ارسالی به استان ها (که حاوی نکات مربوط به  تعهدات  طراحی سوال و تعداد سوالات لازم برای هر حرفه است) به پیوست می باشد.

متن نمونه نامه فوق الذکر را می توانید از لینک مقابل دریافت نمایید.        دریافت فایل


اطلاعیه شماره 2- مورخ 94/07/04 (جداول تعهدات طراحی سوال استان ها):

با توجه با تقسیم بندی حرفه های غیرهمسان در قالب تعهدات استان ها برای طراحی و ممیزی سوالات  جهت نرم افزار بانک سوال ملی فایل اکسل عناوین حرفه های مربوط به هر استان و همچنین جدول کدهای استاندارد مربوطه (مندرج در دفترچه ادواری شش ماهه دوم 94) از لینک های ذیل قابل دریافت می باشد.

لازم به ذکر است نامه مربوطه با اعلام بازه زمانی حداکثر 20 مهرماه 94 به استان ها ارسال شده است.

همچنین  حرفه هایی که به صورت اشتراکی برای طراحی توانایی های یک حرفه میان چند استان توزیع شده است. از اعمال فیلتر روی ستون وضعیت حرفه (اشتراکی یا انفرادی) از فایل ذیل قابل مشاهده است.

فایل اکسل جدول تعهدات استان ها  که از طریق اعمال فیلتر قابل دسترسی است     دریافت فایل

فایل اکسل جدول کدهای استاندارد حرفه ها                                                       دریافت فایل


اطلاعیه شماره 1-  مورخ 94/06/07 : ( فایل های راهنمای نرم افزار مدیریت سوالات بانک سوال)

برای دریافت راهنمای نرم افزار مدیریت سوالات بانک سوال و فایل های تصویری مربوط  (با فرمت mp4 )  به لینک های ذیل مراجعه نمایید:

مراحل انجام کار

فایل چندرسانه ای نحوه آماده سازی سوالات طبق فرمت

فایل  چندرسانه ای نحوه درج دستی سوالات

فایل چند رسانه ای نحوه آپلود سوالات 

نمونه فرمت سوال و کلید